05.05.2021, Съобщение случай за Ковид-19

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че в ЧПГИУ-Пловдив е установен случай на педагогически специалист /учител/ с положителен PCR тест за COVID-19 /от 01.05.2021г./. Последно посещение в клас на 27.04.2021г. Потвърдена регистрация на случая от РЗИ на 05.05.2021г. Спазвени са противоепидемичните мерки. Не се налага предприемане на допълнителни мерки.
Бъдете здрави!

22.03.2021, Съобщение случай за Ковид-19

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че в ЧПГИУ-Пловдив е установен случай на 1 ученик от 8 клас с положителен резултат за COVID-19 от 19.03.2021г., потвърдена регистрация на случая в РЗИ-Пловдив на 22.03.2021г. Последно ученикът е бил на училище на 12.03.2021г. От 15.03.2021г. всички ученици в училище са в ОРЕС. Спазени са противоепидемичните мерки. Не се налага предприемане на допълнителни мерки.
Бъдете здрави!

28.10.2021, Съобщение случай за Ковид-19

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че на 28.10.2020 г. е установен случай на педагогически специалист, с положителен резултат за COVID-19. Педагогическия специалист е спазвал противоепидемичните мерки и не е допуснал незащитен контакт с учениците, преподавателите, персонал в училището.

Последно педагогическия специалист е бил на работа на 22.10.2020 г.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

1. Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19.PDF

Писмо противоепидемични мерки

1. Писмо противоепедимични мерки .PDF

План интрукции

1. План интрукции.PDF