Списък на професиите и специалностите

Професия
343010 – Финансист

 

344030 – Оперативен счетоводител

 

344020 – Данъчен митнически посредник

 

 

345010 – Икономист

Специалност
3430101 – Банково дело III-та степен на проф. квалификация

 

3440301 – Оперативно счетоводство III-та степен на професионална квалификация

 

3440201 – Митническа и данъчна администрация III-та степен на професионална квалификация
3440202 – Митническо и данъчно обслужване III-та степен на професионална квалификация

 

3450101 – Индустрия II-ра степен на професионална квалификация
3450102 – Търговия II-ра степен на професионална квалификация


*Обучението се осъществява по утвърдени учебни планове и програми за държавните професионални гимназии.