1. Заявление до директора .DOC

1. Заявление до директора .PDF


2. Заявление за отсъствия до класен ръководител .DOC

2. Заявление за отсъствия до класен ръководител .PDF


3. Заявление за отсъствия до директора .DOC

3. Заявление за отсъствия до директора .PDF


4. Предоставяне на услуга от ЧПГИУ по приемане и преместване на ученици .DOC

4. Предоставяне на услуга от ЧПГИУ по приемане и преместване на ученици .PDF


5. Предоставяне на услуга от ЧПГИУ по издаване на диплома .DOC

5. Предоставяне на услуга от ЧПГИУ по издаване на диплома .PDF


6. Предоставяне на услуга от ЧПГИУ по издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1 .DOC

6. Предоставяне на услуга от ЧПГИУ по издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1 .PDF


7. Предоставяне на услуга от ЧПГИУ по издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2 .DOC

7. Предоставяне на услуга от ЧПГИУ по издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2 .PDF


8. Предоставяне на услуга от ЧПГИУ по издаване на дубликати и Заяление .DOC

8. Предоставяне на услуга от ЧПГИУ по издаване на дубликати и Заяление .PDF


9. Предоставяне на услуга от ЧПГИУ по издаване на удостов. проф. обучение и СПК .DOC

9. Предоставяне на услуга от ЧПГИУ по издаване на удостов. проф. обучение и СПК .PDF