Име на училището:
Частна професионална гимназия по икономика и управление

Адрес:
гр. Пловдив, ул „Райко Даскалов” 44

Тел:
032 649 569

Ел. поща.
info-1690910@edu.mon.bg