През учебната 2018-2019 год. ЧПГИУ отбелязва своя 15-годишен юбилей!

Училището е създадено със заповед номер РД14-122 от 12.07.2004 год. в град Пловдив. Гимназията се състои от 5 паралелки, в които се изучават икономически специалности. Учителският състав е от 21 души, в това число и директорът на гимназията г-жа Величка Георгиева.

Гимназията няма собствена сграда и първоначално се помещава на адрес ул. “Данаил Николаев” 46 в сградата на училище Петър Берон. От началото на учебната 2012-2013 год. гимназията се премества на нов адрес в напълно реновирана сграда на централната търговска улица “Райко Даскалов” 44 в гр. Пловдив

До момента гимназията са завършили средно образование 10 випуска с общо над 100 випускници. Всички те са успешно дипломирани и получили удостоверение 3-та степен на професионална квалификация по професиите и специалностите, по които са се обучавали.. Една част от тях са продължили обучението си във Великобритания, Италия, САЩ, Белгия и Дания, а останалите във висшите учебни заведения в България.