Училището издава следните сертификати:

  • Удостоверение за завършен клас
  • Свидетелство за основно образование – след завършен осми клас
  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация III-та степен на професионална квалификация

Учениците, завършили Частна Професионална Гимназия по Икономика и Управление – Пловдив, могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в България и чужбина.